Naisten kädenjälki näkyy Kolumbian rauhassa

Nuevo Colónin kylästä kotoisin oleva Nelly Velandia liittyi talonpoikaisliikkeeseen jo nuorella iällä. Järjestötoiminta vei Nellyn mukanaan, sillä pian hän huomasi, että kaikkein eniten väkivallasta ja epätasa-arvosta kärsivät naiset. Tänään hän johtaa Kolumbian alkuperäiskansojen ja maatyöläisnaisten järjestöä.

Nelly Velandian henki on useon ollut vaarassa. Maaseudun naisten oikeuksien puolustaminen on johtanut tappouhkauksiin aseellisten ryhmien tasolta. Siitä huolimatta hän ei ole vuosikymmenten aikana luovuttanut. Nellylle on aina ollut selvää, että naisten on otettava aktiivisesti osaa rauhan rakentamiseen.

”Meille rauha tarkoittaa maan, ruokaomavaraisuuden ja naisten oikeuksien puolustamista. Tästä rauhanrakennuksessa on kysymys.”

Pitkä tie neuvottelupöytään

Nelly on yksi kuudestatoista naisesta, jotka ovat osallistuneet Kolumbian hallituksen ja FARC-sissien välisiin historiallisiin rauhanneuvotteluihin Havannassa. Syyskuussa 2015 neuvotteluissa saavutettiin tärkeä läpimurto Kolumbian sisällissodan päättämiseksi.

Yli 50 vuotta kestäneen aseellisen konfliktin ja kahden epäonnistuneen rauhanprosessin jälkeen Kolumbian hallitus ja sissit istuivat Kuubassa samaan neuvottelupöytään tavoitteenaan lopettaa yksi maailman pisimmistä sisällissodista ja saada aikaan pysyvä ja kestävä rauha.

Vaikka vuonna 2012 käynnistyneissä neuvotteluissa korostettiin alusta lähtien kaikkien osallistumista, kesti yli kaksi vuotta ennen kuin naisten ääntä alettiin kuulla. Miesten neuvotellessa Kuubassa alkoivat naiset Kolumbiassa sanoa mielipiteensä ja osallistua alueellisiin foorumeihin, joita YK tuki.

Lokakuussa 2013 Kolumbian naisjärjestöt yhdistivät voimansa ja alkoivat vaatia, että naiset ja heidän näkemyksensä tunnustetaan rauhanprosessissa. Sadat naiset kokoontuivat Bogotássa naisten rauhanhuippukokoukseen, joka järjestettiin YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin tuella.

“Kerroimme neuvottelijoille Havannassa, ettemme halua heidän tekevän rauhaa meille, vaan haluamme itse olla rauhantekijöitä”, selittää Marina Gallego kolumbialaisesta naisten rauhanjärjestöstä.

Vain kaksi viikkoa naisten huippukokouksen jälkeen konfliktin osapuolet tunnustivat naisten keskeisen roolin konfliktien ehkäisyssä, niiden ratkaisemisessa ja rauhanrakennuksessa. Presidentti Juan Manuel Santos teki historiaa nimittämällä kaksi naista osallistujiksi rauhanneuvotteluihin hallituksen puolelta.

Sen jälkeen ajoittain jopa kolmannes Havannassa käytyihin rauhanneuvotteluihin osallistuneista on ollut naisia – vielä kaukana tasapuolisuudesta, mutta huomattavasti enemmän kuin keskimäärin rauhanneuvotteluissa eri puolilla maailmaa.

UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka vieraili aiemmin tänä vuonna Kolumbiassa tapaamassa konfliktin selviytyjiä ja rauhanneuvotteluihin osallistuneita naisia.
UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka vieraili aiemmin tänä vuonna Kolumbiassa tapaamassa konfliktin selviytyjiä ja rauhanneuvotteluihin osallistuneita naisia.

Tukea tarvitaan konfliktin päättymisen jälkeenkin

Lisää muutoksia tapahtui. Elokuussa 2014 neuvottelut aukesivat konfliktin selviytyjille. Ennekuulumattomana tapahtumana neuvottelupöydässä istuvat molempien osapuolien naiset tapasivat naisia, jotka olivat joutuneet konfliktin kärsijöiksi. Naisten todistukset oikeuksiensa loukkaamisesta, seksuaalisesta väkivallasta ja maan sisäisestä pakolaisuudesta toivat elävästi esiin todellisuuden, jonka sota aiheuttaa.

Naisjärjestöt, samoin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajat, osallistuivat myös suoraan asiantuntijoina rauhanneuvotteluihin Havannassa. Ne tekivät omat ehdotuksensa rauhan aikaansaamiseksi ja konfliktin jälkeiseksi skenaarioksi.

Nelly Velandia kuului tähän asiantuntijoiden joukkoon. Hän käytti tilaisuuden hyväkseen ja korosi konfliktin vaikutusta erityisesti maaseudun naisiin, alkuperäiskansoihin ja afrikkalaistaustaisiin naisiin. Pian rauhanneuvotteluissa perustettiin erityinen alakomitea, jonka tehtävänä oli taata, että sukupuolinäkökulma ja naisten oikeudet sisältyvät kaikkiin neuvotteluissa saavutettaviin sopimuksiin.

Nelly ylistää UN Womenin tukea naisten osallistumiselle rauhanneuvotteluihin ja rauhanrakennukseen. Se on ollut tärkeää naisten osallistumisen takaamiseksi, mutta myös henkilökohtaisella tasolla.

”Tunnen, että olen tullut poliittisesti kypsemmäksi, se on auttanut minua kehittymään”, Nelly sanoo.

Rauhanprosessin lisäksi keskeinen osa UN Womenin työtä Kolumbiassa on auttaa turvaamaan naisten oikeudet konfliktin jälkeisessä tilanteessa. Siksi UN Women auttaa Kolumbiaa laatimaan uusia lakeja, jotka takaavat konfliktista selvinneiden naisten oikeudet mm. maanomistukseen. Naisille tarjotaan myös ihmisoikeuskoulutusta ja mahdollisuuksia omien tulojen hankkimiseen.