Naisten ja tyttöjen ääni kuuluu vesivarojen hallinnossa

”Joka päivä kävellessäni kouluun näen ikäisiäni tyttöjä, raskaana olevia ja naisia pienten lasten kanssa kantamassa vettä. Vedenhaku vie suurimman osan heidän ajastaan. Tämän raskaan työn takia he jäävät monesta paitsi: muun muassa koulunkäynnistä, oman toimeentulon hankinnasta ja vapaa-ajasta”, toteaa Dilera Mavlonova.

Dilera on vasta 16-vuotias, mutta hän on oppinut naisten johtajuuden merkityksen vesivarojen hallinnossa. Suomen tukemassa UN Womenin koulutusohjelmassa Dilera on oppinut vaikuttamistaitoja. Naiset kantavat suurimman taakan veden hankkimisesta koteihin Chek-Abadin kylässä lähellä Kirgisian ja Uzbekistanin rajaa, missä lisäksi kytee konflikti veden vuoksi.

Ohjelman tuloksena 124 naista on noussut päättämään vesivarojen hallinnasta paikallistasolla, aina ylintä johtoa myöten. Heidän näkemyksensä on tärkeä myös veteen liittyvien konfliktien ratkaisemisessa. Aiemmin näissä hallintoelimissä oli edustettuna vain 13 naista ja harvoin päättävissä rooleissa.

Dilera päätti toimia, voimaannuttaa naisia ja tukea heitä pääsemään paremmin vesijakelun pariin.

“Se ei ollut helppoa. Aluksi isovanhempani eivät halunneet että teen vaikuttamistyötä yhteisössäni. Sain kuitenkin voimia ja välineitä koulutuksesta”, iloitsee Dilera.

Kyläläiset kuuntelivat Dileraa ja oppivat naisten ja tyttöjen kohtaamista vaikeuksista. Vaikka vedenhaku koituu naisten ja tyttöjen osaksi, ei heidän ääntään kuultu vesivarojen hallinnossa. Dilera kertoi kyläläisille naisten osallistumisen merkityksestä: kannusti naisia osallistumaan ja miehiä päästämään naiset mukaan päätöksentekoon.

”Vain naisilla on tieto, miten vedenhaku vaikuttaa heidän ajankäyttöönsä, mahdollisuuksiinsa ja terveyteensä. Maaseudun naisten asema voi todella muuttua, jos heidän tarpeisiinsa vastataan”, toteaa Dilera.

 

Kuva: UN Women/Dildora Khamidova