Naisjohtajat nousevat puolustamaan tyttöjen oikeutta koulutukseen

Intian talous on kasvanut vauhdilla jo parinkymmenen vuoden ajan. Maan ennustetaan nousevan maailman johtavien talouksien joukkoon vuoteen 2020 mennessä. Kaikki eivät kuitenkaan ole päässeet osallisiksi talouskasvun hedelmistä.

Puolet maailman aliravituista lapsista asuu Intiassa, ja 40 prosenttia oppilaista putoaa koulusta jo alaluokilla. Mitä ylemmästä koulutuksesta on kyse, sitä vähemmän luokkahuoneissa on tyttöjä.

Lähes puolet intialaisista tytöistä naitetaan ennen täysi-ikäiseksi tulemista, maaseudulla selvä enemmistö. Tyttöjen koulutie katkeaakin usein lapsiavioliittoon. Koulunkäynnin esteinä ovat myös pitkät ja turvattomat koulumatkat, asiallisten wc-tilojen puute ja tyttöihin kohdistuva häirintä ja väkivalta.

UN Women rohkaisee naisia tarttumaan yhteisöjensä ongelmiin paikallishallinnon kautta. Muutoksen tuulet puhaltavat jo ympäri Intiaa, kun UN Womenin tukemat kylänjohtajat panevat toimeksi tyttöjen ja naisten oikeuksien puolesta. Yli 65 000 vaaleilla valittua naista on mukana ohjelmassa, jossa he oppivat vaikuttamaan paikallisiin budjetteihin ja suunnitelmiin sekä toimimaan rohkeina ja äänekkäinä johtajina kotikylissään.

Tähtiaktivisti Nayna Patra

Kaikki miehet eivät ole vielä muuttaneet ajatustapaansa. Vielä on miehiä, jotka eivät halua naisten osallistuvan vaaleihin, sanoo kylänsä tytöille koulutuksen taannut Nayna. (Kuva: UN Women/Mary Khuvung)
Kaikki miehet eivät ole vielä muuttaneet ajatustapaansa. Vielä on miehiä, jotka eivät halua naisten osallistuvan vaaleihin, sanoo kylänsä tytöille koulutuksen taannut Nayna Patra. (Kuva: UN Women/Mary Khuvung)

Yksi näistä muutoksentekijöistä on Nayna Patra. Hän voitti vuoden 2013 tähtiaktivistin palkinnon, jonka UN Women myöntää ansioituneelle kylänjohtajalle. Naynalle lasten kouluunpääsy on sydämen asia, josta hän ei halua tinkiä.

“Koska olen itse lukutaidoton, en halua, että yhdeltäkään lapselta  erityisesti tytöiltä  riistetään oikeus koulutukseen”, Nayna sanoo.

Hän on saanut kotikylässään Baruanissa aikaan valtavan muutoksen perustamalla koulun kylän tytöille. Kehitys ei ole pysähtynyt, vaan Nayna haluaa tyttöjen pyrkivän yhä pidemmälle. Hän kertoo, että koulussa tarjotaan opetusta jo kahdeksanteen luokkaan asti, ja luokka-asteita lisätään joka vuosi.

“Miehet ovat kritisoineet minua. He ovat pilkanneet ja väheksyneet minua. Mutta päätin olla kiinnittämättä heihin huomiota”, Nayna sanoo. Hän haluaa kylänsä tyttöjen kasvavan itsenäisiksi ja pelottomiksi naisiksi.

“Heidän ei pitäisi olla pelkästään lukutaitoisia, vaan myös tietoisia oikeuksistaan.”

Roolimalli Pinki Devi

Samoilla linjoilla on Pinki Devi, yksi nuorimmista ja terävimmistä kylänjohtajista Dungrapurin alueella. Pinkin pätevyys käy heti ilmi kenelle tahansa, joka seuraa hänen työtään. Niin nuoret kuin vanhemmat naiset pitävät häntä roolimallinaan.

Pinki Devi (keskellä) hoitaa asioita tottunein ottein kyläneuvoston toimistossa yhdessä virkailijoiden kanssa. (Kuva: UN Women/Gaganjit Singh)
Pinki Devi (keskellä) hoitaa asioita tottunein ottein kyläneuvoston toimistossa yhdessä virkailijoiden kanssa. (Kuva: UN Women/Gaganjit Singh)

Koulutustaso on Pinkin kotikylässä harpannut ylöspäin, kun naiset ja lapset ovat saaneet mahdollisuuden koulunkäyntiin. Kyläneuvoston tehtävistä huolehtimisen lisäksi Pinki opiskelee itsekin suorittaakseen lukion loppuun.

“Tänään lapsemme saavat koulutuksen, ruokaa ja terveydenhoitoa ilmaiseksi. Kylänjohtajamme Pinki on koulutettu ja itsenäinen, hän varmistaa että kaikki työt tehdään kunnolla”, kertoo Dhapu Joshi, 65-vuotias kylännainen.

Pinkin valtaannousun jälkeen hän on nähnyt asioiden muuttuvan ensimmäistä kertaa.

“Ennen tätä meillä oli aina miehiä kylänjohtajina, eivätkä he koskaan kiinnittäneet huomiota naisten ongelmiin. Nyt voimme vapaasti ilmaista huolenaiheemme”, Dhapu suitsuttaa.

Naisia motivoidaan osallistumaan

Kyläkokoukseen osallistuneet Andar ja Varsha haastavat yhteisönsä näkemykset. "He ovat kouluttamattomia, eivätkä siksi ymmärrä näkökantaamme. Mutta kylänjohtajamme Pinki on roolimallimme. Aiomme haastaa yhteisömme kyläneuvoston ja naisjohtajamme avulla." (Kuva: UN Women/Gaganjit Singh)
Kyläkokoukseen osallistuneet Andar ja Varsha tuskailevat joidenkin kylän asukkaiden tunkkaisia asenteita. “He ovat kouluttamattomia, eivätkä siksi ymmärrä näkökantaamme. Mutta kylänjohtajamme Pinki on roolimallimme. Aiomme haastaa yhteisömme kyläneuvoston ja naisjohtajamme avulla.” (Kuva: UN Women/Gaganjit Singh)

Vahvojen naisten johtajuus on mahdollista, koska Intian Panchayat Raj -järjestelmän tavoitteena on nostaa naisten määrä kylätason vaaleilla valittavissa elimissä 50 prosenttiin.

Vaikka naiset saavat näin osallistumismahdollisuuden, he kohtaavat monia haasteita. Kylänjohtajina ja kyläneuvostoissa toimiviin naisiin kohdistuu väkivaltaa ja uhkailua. Perinteistä valtaa edustavat miehet ovat monissa paikoissa liittoutuneet keskenään uudistuksia ajavia naisia vastaan ja yrittäneet saada heitä pois ehdokaslistoilta.

UN Womenin tuella kylien naiset ovat alkaneet osallistua kyläkokouksiin ja tuomaan pelkäämättä esiin omat mielipiteensä. Naiset tukevat myös kylänjohtajiksi valittuja naisia ajamaan rohkeasti uudistuksia.

Gulabi Bahadur on yksi UN Womenin värväämistä “motivaattoreista”, jotka kulkevat ovelta ovelle ja kannustavat naisia toimimaan muutoksentekijöinä kylissään.

“Naiset haluavat lähettää lapsensa kouluun, joten he puhuvat koulutuksen puolesta kyläkokouksissa. Aikaisemmin miehet eivät koskaan keskustelleet kyläkokouksen asioista naisten kanssa, joten he eivät olleet tietoisia suunnitelmista. Nyt kun meillä on nainen kylänjohtajana, myös naisten on helpompi olla paikalla ja osallistua”, Gulabi sanoo.