Naiset saavat vaatimuksensa kuuluviin Ugandan kylissä

“Nyt kun tiedän oikeuteni kansalaisena, tunnen itseni niin voimaantuneeksi”, sanoo Aber Evalyn. 51-vuotias Aber pohjoisugandalaisesta Uumin kylästä on yksi sadoista naisista, jotka ovat osallistuneet naisten demokratiafoorumin (Forum for Women in Democracy) koulutuksiin. Koulutusten tarkoituksena on lisätä naisten osallistumista päätöksentekoon omissa yhteisöissään.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tukee naisten kouluttamista ja kylien budjettiklubien perustamista 16 paikkakunnalla Ugandassa. Klubien ansiosta naiset saavat äänensä kuuluviin, kun paikallistasolla tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä. Ohjelman kunnianhimoisena tavoitteena on, että paikalliset ihmiset saavat voimaa vaatia parempia palveluja ja vastuullista toimintaa viranomaisilta.

Naisilla on vielä pitkä tie kuljettavana, jotta heitä kuultaisiin päätöksenteossa. Perheissäkin lopullinen sananvalta on miehillä, sillä kansallisen väestötutkimuksen mukaan lähes yhdeksässä perheessä kymmenestä naisten on saatava miesten hyväksyntä kaikkiin merkittäviin kotitalouden valintoihin.

Aber kertoo, että koulutukset auttavat naisia ymmärtämään, miten yhteiskunta toimii ja kuinka esimerkiksi verot voivat lopulta koitua ihmisten hyväksi, jos varat käytetään yhteisöjen kehittämiseen.

“Nyt tiedämme myös, että meillä on oikeus ja velvollisuuskin osallistua kylän budjettikokouksiin, jotta voimme määritellä, mitä palveluita tarvitsemme kansalaisina ja erityisesti naisina”, hän sanoo.

Aber onkin nykyisin aktiivinen kokoustaja. Hän ei enää arkaile osallistua debatteihin ja keskusteluihin, joissa yhteisiä ongelmia pyritään ratkomaan.

Aberin tavoin myös muut koulutusta saaneet ugandalaisnaiset ottavat nyt aktiivisesti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja saavat myös läpi tavoitteitaan. Kasaala Parishin kylässä neljän pienen lapsen äiti Nakazi Edisa on onnistunut demokratiafoorumin avulla viemään eteenpäin elintärkeitä tavoitteita.

“Viimeisen kahden vuoden aikana lapseni eivät ole saaneet tarpeellisia matolääkkeitä, eikä heitä ollut rokotettu tuhkarokkoa tai poliota vastaan. Minun oli hyvin vaikeaa viedä kaikkia neljää lasta Kasanan terveyskeskukseen kilometrien päähän, ja kylän yksityiset klinikat ovat minulle liian kalliita”, Nakazi kertoo.

Viime vuonna asiat saivat kuitenkin uuden käänteen, kun Nakazi ja kylän budjettiklubi tarttuivat toimeen. Naiset alkoivat lobata terveysasemaa omaan kyläänsä ja vetosivat virkamiehiin Kasanan terveyskeskuksen lääkepulan ratkaisemiseksi.

Naisten toiminta osoittautui menestykseksi: paikalliset viranomaiset päättivät lopulta rakentaa kylään terveysaseman, joka tarjoaa rokotuksia ja välttämättömiä lääkkeitä lapsille – vieläpä ilmaiseksi.

Budjettiklubit saavat aikaan konkreettisia parannuksia naisten taloudelliseen asemaan ja terveyspalveluihin, mutta ne myös antavat naisille omanarvontuntoa ja tunteen omistajuudesta. Aber Evalyn on tästä elävä todiste. Hän kertoo, että ennen demokratiafoorumin koulutuksia häntä ei noteerattu yhteisössään.

“En voinut puhua missään tapaamisissa tai nostaa keskusteluun asioita, jotka vaikuttivat minuun ja muihin naisiin. Koulutukset mahdollistivat minulle johtoroolin, koska ne avasivat silmäni ja näyttivät, että minun näkemyksiäni tarvitaan yhteisön kehittämisessä”, Aber sanoo ylpeänä.

Kylissä tehtävän työn lisäksi UN Womenin tukema demokratiafoorumi tähtää jo korkeammalle. Kaksisataa ugandalaista lainsäätäjää ja hallituksen virkamiestä on saanut koulutusta sukupuolitietoiseen budjetointiin. Tavoitteena on, että myös valtakunnan tasolla voitaisiin tulevaisuudessa tehdä talousarvioita, jotka suuntaavat olemassa olevat resurssit niin, että sekä naisten että miesten erilaiset tarpeet tulevat huomioiduiksi.