Naiset ja miehet rinta rinnan Sierra Leonen vaaleihin

Rinnallani… rinnallani… Joukko kirkkaisiin vaatteisiin pukeutuneita naisia  laulaa yhteen ääneen, taputtaen käsillä tahtia. Ei enää miehet edessä ja naiset takana, vaan naiset ja miehet rinta rinnan.

Liikkuva kampanjakoulu on juuri saapunut vierailulle Makeniin, Sierra Leonen neljänneksi suurimpaan kaupunkiin. Kyse on YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin ohjelmasta, joka opettaa naisille taitoja, jotka auttavat heitä kisaamaan jaossa olevista paikoista marraskuussa 2012 pidettävissä vaaleissa. Presidentin lisäksi sierraleonelaiset valitsevat tuolloin edustajansa parlamenttiin ja paikallisneuvostoihin.

Poliittinen toiminta ja vaalit ovat Sierra Leonessa perinteisesti olleet yksinomaan miesten pelikenttää. Siksi UN Women on tarttunut toimeen naisten osallistumisen ja tasa-arvon edistämiseksi monenlaisilla aktiviteeteilla,  joista maata kiertävä kampanjakoulu on yksi esimerkki.

Eläkkeelle jäänyt rehtori ja leskirouva Fatmata Kargbo aikoo tavoitella paikkaa asuinalueensa paikallisneuvostossa. Hän uskoo, että kyky toimia ihmisten kanssa ja ratkoa erimielisyyksiä on hänen vahvuutensa vaalikamppailussa. Fatmatan mielestä yhteisten asioiden hoitamiseen tarvitaan välittävämpää otetta. “Naiset ovat jääneet jälkeen liian kauan”, hän sanoo.

Naisten osallistuminen politiikkaan on Sierra Leonessa äärimmäisen harvinaista. 124 kansanedustajista vain 17 on naisia, paikallisneuvostojen johdossa heitä ei ole yhtään. Yli 90 prosenttia johtavista virkamiehistä on miehiä.

Tie on kivinen niille naisille, jotka päättävät lähteä ehdolle vaaleissa. Sukupuolensa vuoksi he joutuvat kohtaamaan haasteita perheidensä ja yhteisöjensä suhtautumisessa naisten julkiseen toimintaan. Taloudellisia resursseja ei ole käytössä, eikä naisilla usein ole aikaakaan osallistua politiikkaan kotitöiden ja lapsista huolehtimisen ohessa.

Siitä huolimatta UN Women on vakuuttunut siitä, että naisten on saatava suurempi rooli päätöksenteossa. Muuten naisille tärkeät kysymykset kuten tasa-arvo, terveydenhuolto ja sosiaaliturva eivät etene.  Kylissä on järjestetty kampanjoita, joissa asukkaille kerrotaan naisten ihmisoikeuksista. Kansalaisjärjestöt, naiset, nuoret ja tiedotusvälineet on koottu mukaan Liberiasta mallia saaneeseen hankkeeseen vaaleihin liittyvän väkivallan estämiseksi. UN Women on myös yhdessä lakiasiantuntijoiden ja aktivistien kanssa laatinut lakiesityksen, joka pian esitetään Sierra Leonen parlamentille. Se takaisi toteutuessaan sen, että vähintään 30 prosenttia kansanedustajista olisi naisia.

“Nyt on korkea aika saada lisää naisia politiikkaan ja sysätä tasa-arvoasiat liikkeelle Sierra Leonessa”, sanoo UN Womenin aluejohtaja Josephine Odera.

Liikkuvassa kampanjakoulussa nostetaan naisten tietoisuuden tasoa yhteiskunnallisista kysymyksistä ja poliittisen päätöksentekokoneiston toiminnasta. Valmentajat ja asiantuntijat ovat kulkeneet läpi maan ja pysähtyneet kahdeksi päiväksi kaikilla maan hallintoalueilla. Kussakin paikassa paikalliset naiset ovat oppineet uusia asioita roolileikkien avulla ja päässeet keskustelemaan monissa liemissä keitettyjen kansanedustajien ja paikallisvaltuutettujen kanssa. Naiset ovat oppineet myös toimimista median kanssa harjoittelemalla haastattelujen antamista toimittajille.

Makenissa kaikki koulutuksen osallistujat ovat kohdanneet syrjintää yhteiskunnallisen toimintansa vuoksi. Kun sana on vapaa, jokainen naisista kertoo toivovansa, että naisten huolenaiheet nousisivat politiikan agendalle. Ja vaikka kaikki puhuvatkin naisten osallistumisen tuomasta positiivisesta muutoksesta, vain harva on sitä mieltä, että naisten ja miesten edut olisivat kovin erilaisia. Mabinty Kadija, alueensa ensimmäinen vaaleissa ehdolla oleva nainen, sanoo haluavansa voittaa koko yhteisön vuoksi.

Ja kun kampanjakoulun oppilaiden päivä päättyy, laulu jatkuu. Sanat kuvaavat kaikkien mielialaa ja tavoitteita. Ei enää miehet edessä ja naiset takana, vaan naiset ja miehet rinta rinnan.