Mobiiliteknologia avaa uusia mahdollisuuksia Ruandan naisviljelijöille

Pienen Gasovun kylän maissipeltojen reunustoilla voi keskipäivällä nähdä naisviljelijöiden istuvan piirissä ja käyttävän älypuhelimiaan. Mutta he eivät seuraa Facebook- tai Twitter-päivityksiä, vaan etsivät sää- ja markkinatietoja, mikä helpottaa viljan myyntiä. Älypuhelin on saanut aikaan pienen vallankumouksen näiden eteläisen Ruandan naisten viljely- ja markkinointitaidoissa.

”Ennen meidän oli vaikea tietää viljelysmaamme täsmällistä kokoa”, kertoo maissinviljelijä ja osuuskunnan jäsen Christine Mukarukundo.

”Sen seurauksena maanviljelijät eivät kyenneet ennustamaan tuotannon tasoaan, mikä teki neuvottelut ostajien ja rahoituslaitosten kanssa vaikeaksi.”

Digitaalinen Buy from Women -alusta (”Osta naisilta”) auttaa viljelijöitä selvittämään maa-alueensa koon ja ennustamaan tuotannon määrän. Se linkittää pienviljelijät maatalouden tuotanto- ja arvoketjuun sekä tarjoaa tekstiviestipalvelun, joka antaa viljelijöille elintärkeää tietoa säästä, markkinoista ja tulevista bisnesmahdollisuuksista.

UN Women lanseerasi innovatiivisen alustan kesäkuussa 2016 yhdessä Maailman ruokaohjelman kanssa. Se on otettu pilottivaiheessa käyttöön kymmenessä osuuskunnassa. Rekisteröityminen alustalle sisältää viljelijän maatilkkujen kartoittamisen, ja kartoituksen tietoa käytetään satoennusteiden luomisessa.

Älypuhelin on saanut aikaan pienen vallankumouksen ruandalaisten viljelijänaisten elämässä.

Alusta vahvistaa viljelijöiden kykyä markkinoida tuotteitaan, antaa reaaliaikaista taloustietoa ja helpottaa markkinoille pääsyä erityisesti naisviljelijöille, jotka eivät ole perinteisesti olleet mukana arvoketjussa. Nyt nais- ja miesviljelijät saavat neuvoteltua parempi sopimuksia ostajien ja rahoittajien kanssa. Jotkut hankkeeseen osallistuvat osuuskunnat ovat onnistuneet jo solmimaan etukäteissopimuksia vakavaraisten ja tunnettujen viljanostajien kanssa.

Aiemmin viljelijät allekirjoittivat sopimuksia ostajien kanssa, mutta eivät kyenneet täyttämään ehtoja huonon ennakoitavuuden vuoksi. Reaaliaikainen tieto, jota alusta tarjoaa, auttaa maanviljelijöitä tekemään parempia päätöksiä, kun he voivat huomioida muuttuvan ilmaston vaikutukset mm. kylvöajankohtaan.

“Nyt jokainen tietää tämän järjestelmän avulla ennakkoon tuotannon määrän, jonka hänen odotetaan tuovan osuuskuntaan, ja tämä motivoi jokaista täyttämään vaatimukset ja tähtäämään ylijäämäiseen tuotantoon”, selittää Beatrice Mukanoheli Tuzamurane Cyeza -osuuskunnasta.