Miesaktivistit heräsivät toimimaan naisten oikeuksien puolesta Ruandassa

Naisten asema on viime vuosina edennyt Ruandassa, mutta naisiin kohdistuva seksuaalinen ja fyysinen väkivalta on edelleen yksi suurimmista esteistä sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen tiellä.

UN Womenin tuella Ruandan miesresurssikeskus (Rwanda’s Men’s Resource Center, RWAMREC) on kouluttanut tuhansia paikallisia johtajia toimimaan muutoksentekijöinä yhteisöissään. Koulutusten jälkeen naiset ovat kertoneet perheväkivallan selvästi vähentyneen. He ovat myös saaneet miehiltään kumppanuutta ja tukea osallistua perheensä ja yhteisönsä päätöksentekoon.

Monet ruandalaiset naiset sietävät väkivaltaa pitääkseen perheen koossa. Niinpä koulutuksen alussa heidän on pitänyt opetella näkemään miehensä “pomon” sijasta kumppanina. Koulutuksen päätteeksi osallistujat tuottavat suunnitelman, miten sukupuolittunutta väkivaltaa vähennetään toimimalla paikallisryhmien kautta.

Berancille Mukabandora on kotoisin pohjoisruandalaisesta Gakenken maakunnasta. Aikaisemmin hän toivoi kuolevansa, koska hänen miehensä kohteli häntä kaltoin.

Berancillen elämä muuttui, kun hän ja hänen miehensä osallistuivat yhdessä koulutuksiin, joissa he oppivat uusia asioita naisten oikeuksista ja kotitöiden tasaisemmasta jakamisesta.

“Sain koulutuksista itsevarmuutta ja myös lasteni käytös muuttui. Viisi tytärtäni tietävät, ettemme voi jäädä odottamaan vaikkapa korjausapua perheiltä, joissa on poikia. Voimme tehdä tiilet ja rakentaa vessamme itse”, Berancille kertoo.

Joukko ruandalaisia miehiä perusti RWAMRECin vuonna 2006 edistämään “positiivista maskuliinisuutta”. Mies voi turvallisesti olla rakastava, hoivaava vanhempi ja kumppani sekä tukea tasa-arvoa ja naisten voimaantumista. UN Womenin tukemana RWRAMREC opastaa yhteisöjä väkivallattomuuteen ja uudenlaiseen miehisyyteen.

RWRAMRECin pääsihteeri Edouard Munyamaliza kertoo, että miehet pelkäävät yhteisön painetta ja uskovat, että heidän tulee käyttäytyä väkivaltaisesti. Hänen mukaansa sukupuolittuneen väkivallan vastustamisen lähtökohta on positiivinen ja väkivallaton näkemys miehenä olemisesta. Silloin miehet voivat sitoutua kyseenalaistamaan perinteisiä miehen malleja.

Paras todistus työn onnistumisesta tulee miehiltä, jotka kertovat näkemystensä muuttuneen täysin koulutuksen jälkeen.

“Olemme oppineet jo varhain, että omaisuus kuuluu miehelle, eikä naisella ole sananvaltaa. Nykyään vaimomme ovat kumppaneitamme, ja perheissämme vallitsee rauha”, kertoo yksi kursseille osallistunut mies.