Maruti Joshi kouluttaa rauhanturvaajana toimivia naisia

Intialainen Maruti Joshi, 43, on työskennellyt poliisina 18 vuotta ja palvellut YK:n rauhanturvajoukoissa Etelä-Sudanissa. Yhdessä UN Womenin kanssa Joshi kouluttaa nykyään rauhanturvaajina toimivia naisia kohtaamaan seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan konflikteissa.

sans-serif-heavy-2Kun liityin Intian poliisivoimiin 1997 olin ensimmäinen ja ainoa naispoliisi 35 miespoliisin joukossa. Tein rutiinipoliisityötä.Vuonna 2011 sain mahdollisuuden osallistua YK:n tehtävään Etelä-Sudanissa. Menin Jubaan vuodeksi. Rauhanturvaajina mentoroimme ja koulutimme paikallista poliisia siitä, miten väkivaltatapauksissa toimitaan.

Yksikköni oli tekemisissä naisten ja lasten kanssa – ja muiden haavoittuvien, väkivaltaa kokeneiden ihmisten kanssa. Kohtasimme monia haasteita, koska maa oli konfliktinratkaisuvaiheessa. Minun täytyi ajaa yksin ja joskus se tapahtui myöhään illalla. Tunsin oloni turvattomaksi aseistautumattomana – mitä tahansa voi tapahtua.

Näistä haasteista huolimatta Juba oli hyvä kokemus, koska siellä tapahtui jotain kaunista. Heti mentyäni mukaan perustimme muiden naispuolisten rauhanturvaajien kanssa naisten verkoston kokemustemme jakamiseksi.

Rauhanturvaajien on hyvin vaikea jättää perhettään taakseen. Meitä ei tarvitse pelkästään perhe, vaan myös toiset naiset, joille olemme roolimalleja. Naisten rooli konfliktitilanteissa on äärimmäisen tärkeä, erityisesti siksi että naiset ja lapset ovat yleensä kaikkein haavoittuvimpia. Verkoston ja yksikköni kautta toimimme kanavana paikallisten naispoliisien ja heidän esimiestensä välillä, koska joillakin oli ongelmia, emmekä olleet aina turvassa.

Minulla on nyt yksivuotias tytär, joten olen valinnut toimistotyön. Olen nykyään poliisin pääylitarkastaja Jaipurin poliisipäämajassa. Vedän myös sukupuolen valtavirtaistamista ja budjetoimista käsitteleviä työpajoja.

Kun lähdin missiolle, minulla ei ollut mitään koulutusta sukupuolen huomioimiselle. Nyt me annamme rauhanturvaajille koulutusta ennen heidän lähtöään, jotta he osaavat puuttua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan konfliktitilanteissa.”