Malin armeija oppii suojelemaan naisia ja lapsia

”En tiennyt, että sotilas voisi tai että sotilaan pitäisi osallistua siviiliväestön suojeluun ja auttamiseen, erityisesti naisten ja lasten, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa ja alttiimpia konflikteissa”, kertoi eräs kersantti Moptin alueella Pohjois-Malissa.

Hän oli yksi ensimmäisistä 365 sotilaasta jotka osallistuivat puolustus- ja turvallisuusjoukoille tarkoitettuun kehitysohjelmaan. Naisten ja lasten suojelusta kansainväliseen humanitaariseen lakiin aiheita kattanut koulutusohjelma Malissa on osa UN Womenin humanitaarista toimintaa. Ohjelmassa pyritään vahvistamaan puolustuvoimien ja rauhanturvaoperaatioiden kykyä seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemisessä sekä naisten ihmisoikeuksien turvaamisessa.

Palattuaan palvelukseen koulutuksensa jälkeen kersantti sanoo: ”Minulle keskeisimmät kokonaisuudet käsittelivät naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Sotilaana en olisi ikinä voinut kuvitella, että mies voisi raiskata naisen yksinään tai kollektiivisesti, saati sitten lapsen… Olen oppinut paljon, erityisesti kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta.”

Historian pahin poliittinen, turvallisuus- ja ruokakriisi on koetellut länsiafrikkalaista Malia jo yli vuoden ajan. Naisten oikeudet ja tasa-arvokysymykset ovat saamassa lisää painoarvoa Malin konfliktissa tapahtuneen pohjoisten alueiden jälleenvaltauksen myötä.  Koulutusohjelmassa on mukana sotilaita kaikilta puolustusvoimien tasoilt. Tammikuussa 2013 koulutus aloitettiin valtiollisten turvallisuusjoukkojen, ilmavoimien, armeijan, poliisin ja sotilasinsinöörien kanssa. UN Womenin Malin toimisto on mobilisoinut neljä YK-järjestöä mukaan aloitteeseen.

Ohjelman tavoitteena on kouluttaa 4000 Malin puolustusvoimien ja turvallisuusjoukkojen jäsentä sekä kasvattaa ainakin 20 000 puolustusvoimien palveluksessa työskentelevän tietoisuutta keskeisistä asioista, jotka liittyvät naisten ja lasten suojeluun sekä kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen. Koulutuksessa käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat sotilaalliset menettelytavat ja siviili-sotilassuhteet, gender-asiat ja kansainväliset naisiin, rauhaan ja turvallisuuteen liittyvät päätökset, naisiin kohdistuva väkivalta, erityisesti seksuaalinen väkivalta sekä hiv/aids ja sukupuolitaudit konfliktitilanteissa

Humanitaarisen lakiosaston gender-yhteyshenkilön, komentaja Aminata Diabatén mukaan ”koulutettavien tietotason omaksuminen oli enemmän kuin tyydyttävää. Työntekijät, jotka ovat olleet sijoitettuina, ovat nyt Sévaré Markalassa, Gaossa ja Douentzassa. Pidämme heihin yhteyttä ja saamamme tiedon perusteella he käyttäytyvät inhimillisemmin, hyödyntävät oppimaansa käytännössä ja levittävät tietoa myös niille, jotka eivät ole voineet osallistua ohjelmaamme”.

Jotta julmuudet ja muu epäeettinen toiminta voidaan kitkeä pois sotilaiden toiminnasta, seuraa kantahenkilökunta joukkojen koulutusta ennen heidän lähettämistään kentälle.

Eräs Gaon alueella olevista sotilaista kertoo puhelimessa koulutuksen tuloksista: ”Koulutus oli meille todella hyödyllinen. Tällä hetkellä olemme pelastaneet yhdeksän lapsisotilasta, jotka jihadistit olivat värvänneet ja jotka ovat nyt kanssamme, jotta voimme vahtia erinäisten lasten oikeuksia tukevien sopimusten toteutumista. Olemme sitoutuneet kaikkien kansainvälisen humanitaarisen lain sääntöjen kunnioittamiseen ja toivomme myös muiden niitä kunnioittavan. Se on jotain, mistä olemme tänä päivänä ylpeitä.”