Lahjoittajien avulla tarjoamme humanitaarista apua Ukrainassa

Tue naisia ja heidän perheitään Ukrainassa

On kulunut kaksi vuotta siitä, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Lahjoittajien tuella UN Women on voinut vahvistaa paikallisten naisjärjestöjen toimintaa Ukrainassa. ”Paikalliset naisjärjestöt toimivat silminä ja korvina Ukrainan kriisin humanitaarisessa avussa”, kertoo Nataliia Onipko, joka työskentelee humanitaarisen avun antamiseksi haavoittuvassa asemassa oleville Ukrainassa. ”Niiden rooli on olennaisen tärkeä humanitaariseen kriisiin vastaamisessa.”

Kiitos säännöllisten lahjoittajiemme, nopea reagointi hyökkäyssodan alkaessa oli mahdollista, ja UN Womenin paikalliset yhteistyökumppanit onnistuivat evakuoimaan syöpää sairastavia lapsia ja heidän perheitään, sekä tarjoamaan heille suojaa ja hoitoa. Tuen myötä 700 lasta 16 sairaalassa on jo saanut elintärkeää apua.

Lahjoitusvaroin on myös voitu avata ilmainen tukilinja, jonka myötä yli 6000 ihmistä – joista 70% on naisia – on saanut puhelimitse psykologista apua, sekä voitu tarjota apua maansisäisille pakolaisille kunnostamalla vanhoja rakennuksia ja luomalla uusia tiloja heidän suojakseen.

UN Women on työskennellyt Ukrainassa naisten ja heidän perheidensä tukemiseksi jo vuodesta 1999 ja työmme on jatkunut läpi hyökkäyssodan.

Tue naisia ja heidän perheitään Ukrainassa.

Lue lisää, miten lahjoituksesi auttaa Ukrainassa.