Korona on vienyt elannon monilta Nigerin naisilta – UN Women tukee koronan kurittamia naisyrittäjiä ja kotitalouksia

Tue naisten yrittäjyyttä Nigerissä

UN Women Nigerin jakamat raha-avustukset parantavat heikossa asemassa olevien naisten omanarvontuntoa ja lieventävät lähisuhdeväkivallan uhkaa.  

UN Women Niger on jakanut vastikkeettomia raha-avustuksia ja ruoka-apua covid-19-pandemian kurittamille naisille Nigerissä. Ruoka- ja raha-avustukset jaettiin osana UN Women Nigerin projektia, jolla autettiin noin 1400 haavoittuvaisessa tilanteessa olevaa naista Nigerin pääkaupungissa Niameyssä. Lisäksi projektissa autetaan naisia kehittämään uusia tulonlähteitä. 

Niameyn kaupunki kävi läpi Nigerin pisimmän eristysjakson, mikä vaikeutti erityisesti köyhien, neljännellä eli epävirallisella sektorilla työskentelevienaisten elämää. UN Women Nigerin tavoitteena oli reagoida nopeasti Niameyn pandemiasta kärsineiden naisten tilanteeseen.  

Naiset vastaanottavat UN Womenin ruoka-avustuksia Niaymeissa. Kuva: UN Women Niger/Nasser Ahmed

 

Vaikka covid-19-pandemia ei iskenytkään Nigeriin erityisen rajusti, maan hallitus määräsi keväällä 2020 tiukkoja rajoituksia, jottei tauti leviäisi. Niger kävi läpi pitkiä rajasulkuja ja ulkonaliikkumiskieltoja, minkä lisäksi lentoliikenne pysäytettiin. Koulut, ostoskeskukset ja palvonnan paikat suljettiin ja paikallisalueita eristettiin. Näillä toimenpiteillä on pitkävaikutteisia taloudellisia ja sosioekonomisia vaikutuksia maan köyhiin ja heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. 

 Raha-apua kahdeksi kuukaudeksi

Osana avustusprojektiaan UN Women Niger jakoi vastikkeettomia raha-avustuksia 850 naiselle Niameyssä. Avunsaajissa oli 300 pienyrittäjää, 150 kotityöapulaista sekä 200 vihannesten pientuottajaa. Naiset saivat 30200 CFA:n tuen, joka vastaa noin 46 euroa. Tämän lisäksi 200 köyhää kotitaloutta sai 21035 CFA:n eli noin 32 euron lisäavustuksen. Summa jaettiin avunsaajille kahtena kuukautena. 

Nigerissä naisten ja tyttöjen asema on hankala, mikä johtuu heidän rooleistaan kotitalouksissa ja yhteisöissä: erityisesti naiset, jotka toimivat neljännellä eli epävirallisella sektorilla, ovat kokeneet huomattavia taloudellisia menetyksiä pandemian takia.  

Pandemian vuoksi naiset tekevät enemmän palkatonta hoivatyötä kuin ennen, ja he kokevat aiempaa enemmän sukupuolittunutta ja seksuaalista väkivaltaa. Saatavilla olevat terveyspalvelut ovat myös heikentyneet, kun resurssit on suunnattu covid-19-taudin torjumiseen.   

Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että raha-avustusten antaminen lisää avunsaajien omanarvontuntoa, sosiaalista statusta ja naisten mahdollisuuksia päätöksentekoon. Se myös lievittää kiristyneitä välejä kotioloissamikä voi vähentää lähisuhdeväkivallan uhkaa. 

Ruoka-apuna UN Women Niger toimitti Niameyn naisille yhteensä 16 tonnia riisiä, 15 tonnia papuja ja tonnin öljyä, jotka jaettiin avunsaajien kesken. Sekä ruoka-apu että raha-avustukset jaettiin osana Nigerin naisten taloudelliseen ja sosioekonomiseen voimaannuttamiseen tähtäävää avustusprojektia. Projekti on UN Women Nigerin, ja sitä rahoittaa YK:n kehitysohjelma.