Katujen miehet ja opiskelijat turvaavat naisten tietä Fidžillä

Naisiin kohdistuva väkivalta on Tyynenmeren saarilla saavuttanut pandemian mittasuhteet. Fidžillä tehdyssä kyselyssä paljastui, että kaksi kolmesta naisesta on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. UN Women puuttuu vakavaan ongelmaan etsimällä uusia liittolaisia ja sitouttamalla heidät väkivallan vastustajiksi.

Fidžin pääkaupungissa Suvassa kodittomat miehet ja kengänkiillottajina tai apulaisina tienestinsä hankkivat pojat viettävät kaiken aikansa kaduilla ja toreilla. He näkevät runsaasti väkivaltaa, mutta aiemmin heidät on usein jätetty huomioimatta eri ohjelmia ja koulutuksia suunniteltaessa. Nyt UN Womenin Streetwize-projekti keskittää huomionsa tähän miesvaltaiseen ryhmään. Tavoitteena on vaikuttaa kaduilla töitä tekevien ja kodittomien miesten käytökseen ja asenteisiin.

Katujen asukkeihin lukeutuvat muun muassa kengänkiillottajapojat ja niin kutsutut kottikärrypojat. Heitä voi nähdä päivittäin plankkaamassa asiakkaiden kenkiä ja kuljettamassa tavaroita torien ja kauppojen välillä.

”Näissä pojissa ja miehissä oli ainesta muutoksen tuojiksi: he voisivat suojella naisia ja tyttöjä ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa”, kertoo Streetwizen projektikoordinaattori Juita Korovulavula.

Yhteistyössä Suvan poliisin kanssa poikia ja miehiä on koulutettu puuttumaan väkivaltaan ja pidättämään miehet, jotka pahoinpitelevät tyttöjä ja naisia kaupungin kaduilla. Hiljattain yksi kottikärrypoika pidätti miehen, joka löi vaimoaan keskellä katua. Poliisin huostaan on tämän jälkeen päätynyt useita katujen asukkaiden pidättämiä miehiä, jotka ovat ahdistelleet naispuolisia torimyyjiä, asiakkaita ja ohikulkijoita.

Streetwize-projektin työpajoihin osallistunut Sakiusa Cama kertoo, että hänen tapansa puhua naisille on muuttunut. Hän on pannut merkille saman muutokseen muissakin. Miehet ovat nyt paljon kohteliaampia ja he arvostavat naisia. Epävirallinen ”kottikärry-yhdistys” on keksinyt pelotteen myös omille jäsenilleen: jokaiselta, joka syyllistyy minkään muotoiseen naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, viedään toimilupa.

Muutosta tarvitaan koko Fidžin yhteiskunnassa. Aasian ja Tyynenmeren alueella tehdyn suurtutkimuksen mukaan miehet alkavat harjoittaa seksuaalista väkivaltaa aiemmin luultua nuorempina. Puolet raiskaajiksi tunnustautuneista miehistä kertoi tehneensä ensimmäisen tekonsa jo teini-iässä.

Kolmen koulun oppilaita vertaiskoulutuksessa Ovalaun saarella
Kolmen koulun oppilaita vertaiskoulutuksessa Ovalaun saarella

UN Womenin tuella Fidžin koulut ovatkin tarttuneet toimeen, jotta voitaisiin kitkeä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan hyväksyttävyys nuorten mielistä jo varhaisessa vaiheessa. Sekä oppilaille että opettajille kerrotaan keinoista, joilla muuttaa vahingollisia, naisia ja väkivaltaa koskevia sosiaalisia normeja ja asenteita.

Vuonna 2013 toiminta painottui Kadavun, Vanuabalavun, Ovalaun ja Lakeban kaltaisille syrjäisille saarille. Jo nyt on saatu aikaan kiistämättömiä tuloksia. Opiskelijat ovat jakaneet tietoa naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta muille opiskelijoille, kertoneet sen vaikutuksista uhreihin ja näiden perheisiin sekä esitelleet keinoja, joilla tunnistaa terveet ja toisaalta epäterveet ihmissuhteet. Asiaan perehtyneet opiskelijat – niin kutsutut vertaisohjaajat – ovat ohjanneet apua tarvitsevia opiskelijoita neuvontaan ja apua antavien opettajien puheille.

”Raiskausyrityksen kohteeksi joutunut opiskelija tuli luokseni kertomaan tapahtuneesta. Olin kauhistunut, mutta ajattelin, että ehkä se oli hänen oma vikansa”, kertoo 19-vuotias miespuolinen opiskelija.

Myöhemmin nuori mies osallistui vertaisohjaajien koulutukseen. Hän myöntää nyt ymmärtävänsä, kuinka ahdasmielinen oli ollut ennen koulutusta.

”Koulutus sai minut tajuamaan, ettei raiskauksen tai seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuminen ole koskaan tytön oma vika. Opin, keneltä voisin pyytää apua ja opastusta uhreille. Ohjelmaan osallistumisen myötä pystyin auttamaan ystävääni hänen koettelemuksessaan.”

Vertaisohjaajat jakavat tietoa luokissa, koulujen festivaaleilla sekä muissa tapahtumissa, kuten koulujen välisissä urheilukisoissa.

”Näen muutoksia jo nyt. Väkivalta tunnistetaan paremmin ja asenteet naisia ja tyttöjä kohtaan ovat muuttuneet”, kertoo Kadavun saarella opettajana toimiva Taniela.

”Toivon, että nämä muutokset, kuten naisten ja tyttöjen arvostaminen, säilyvät silloinkin kun opiskelijat alkavat perustaa omaa perhettä.”