Isät oppivat tasa-arvoa Turkissa

Emrah Gonuler katselee kolmevuotiaan tyttärensä piirtämistä teetä hörppien. Emrah on yksi isistä, jotka osallistuvat joka viikko Istanbulissa toimivan isien tukiryhmän tapaamisiin. Miehet kokoontuvat keskustelemaan perheasioista ja toimenpiteistä, jotka johtavat tasa-arvoisempaan ja väkivallattomaan elämään kodeissa.

“Oivalsin, etten antanut tarpeeksi aikaa tyttärelleni enkä vaimolleni”, Emrah sanoo.

“Olen alkanut puhumaan hänen kanssaan enemmän. Joka päivä hänen koulusta kotiin tultuaan me puhumme ja hän kertoo mitä hän on tehnyt, mikä tekee hänet iloiseksi ja mikä surulliseksi.”

Eräänä tavallisena tiistaina joulukuussa UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka vieraili toimintaan osallistuvien isien luona nähdäkseen ja kuullakseen, millaisia muutoksia tukiryhmät ovat saaneet aikaan miesten perheissä. Turkissa on jo yli kolme sataa isien tukiryhmää.

Vierailun aikana pääjohtaja kertoi isille, että he ovat “elintärkeä osa puuttuvaa ratkaisua” naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan estämiseksi. Hän sanoi myös, ettei tämänkaltaisia aloitteita ole vielä tarpeeksi maailmassa, mutta UN Women aikoo käyttää Turkin toimivaa mallia muissakin maissa.

“Yritämme muuttaa maailmaa yksi perhe kerrallaan, yksi isä kerrallaan.”

Ohjelma on johtanut pysyvään muutokseen siihen osallistuneiden isien käsityksissä ja käytännön elämässä.
Ohjelma on johtanut pysyvään muutokseen siihen osallistuneiden isien käsityksissä ja käytännön elämässä.

Isät ovat tärkeitä

Positiivisen tulevaisuuden luominen alkaa lapsuudesta, ja isillä on siinä tärkeä rooli. Monet lapset elävät väkivallan varjossa. Turkissa noin neljä kymmenestä naisesta on joutunut aviomiehen tekemän väkivallan uhriksi. On todennäköistä, että monessa kotitaloudessa lapset ovat nähneet väkivaltaa tai kokeneet sitä itse.

Isien tukiryhmät kokoontuvat viikoittain, ja kukin mies osallistuu toimintaan 10-12 viikon ajan. Tukiryhmissä isät tapaavat ja keskustelevat yhdessä lasten kehityksestä, rohkaisusta positiiviseen käytökseen tai isyyden haasteista. Näissä ryhmissä isiä rohkaistaan puhumaan kotitalouden vastuunjaosta ja tiedostamaan seksististen kommenttien vaikutukset kodeissa. Kokoontumisissa puhutaan myös maskuliinisuudesta ja sen vanhoillisista merkityksistä.

Ohjelma sisältää ainoastaan miehille tarkoitettuja pienryhmiä sekä vuorovaikutteista ja avointa keskustelua. Tämä on todettu toimivaksi keinoksi ehkäistä perheväkivaltaa.

UN Womenin tuella toteutettava uraauurtava toimintamalli alkoi Turkissa jo yli viisi vuotta sitten ACEV- järjestön aloitteesta. Vuosien varrella on havaittu, että ryhmätapaamisten loppumisen jälkeenkin miehet ovat jatkaneet kokoontumista ja keskustelua epävirallisissa ympäristöissä kuten kahviloissa.

“Tämä ohjelma on muuttanut elämämme, sillä olemme nyt voimaantuneita tekemään muutoksen”, vakuuttaa myös Emrah.