Irak: naiset haluavat äänensä kuuluviin päätöksenteossa

Irakissa vaaliehdokkaalta edellytetään rohkeutta ja määrätietoisuutta – etenkin, jos hän on nainen. Huhtikuisten paikallisvaalien alla neljätoista ehdokasta murhattiin. Irakilaiset järjestivät vaalit itsenäisesti ilman kansainvälistä apua ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2003.

Maryam Abdulla, 31, valittiin eteläisessä Irakissa sijaitsevan Kutin kaupunginvaltuustoon. Hän on ylpeä menestyksestään ja tyytyväinen siihen, että UN Womenin tarjoama koulutus auttoi häntä keräämään enemmän ääniä kuin hän oli odottanut.

”UN Womenin koulutus naisehdokkaille oli hyvä ja positiivinen askel kohti naisten kulttuurin laajentamista. Meidän naisten on tehtävä enemmän töitä varsinkin eteläisessä Irakissa, jossa meidän pitää murtautua heimokulttuurin läpi. Tarvitsemme lisää koulutusta muuttaaksemme ihmisten asenteita”, sanoo Maryam kuulostaen tarmokkaalta ja optimistiselta huolimatta tiellään olleista esteistä.

Maryam on yksi noin 200 naisehdokkaasta, jotka koulutettiin paikallisvaalien alla. Koulutustilaisuuksissa käsiteltiin muun muassa lehdistöyhteistyötä, kampanjointia, esiintymistaitoja ja johtajuutta. Kaikkia poliittisia puolueita pyydettiin lähettämään naisehdokkaansa koulutukseen, mutta kaikki puolueet eivät niin tehneet.

”Nykyään naiset kohtaavat enemmän haasteita. Muut naiset kysyvät aina minulta, miten onnistuin murtautumaan heimokulttuurin läpi, ja vastaukseni on että se oli mahdollista keskustelemalla. Minä myös kehitän itseäni, jotta saan heidät vakuutettua siitä, että ymmärrän naisten ongelmia ja voin olla johtaja”, Maryam sanoo.

Naiset ovat yksi Irakin haavoittuvimmista väestönosista, ja matalampien tulojen vuoksi he ovat yleisesti ottaen alttiimpia köyhyydelle.

Siitä huolimatta, että vaalien alla väkivaltaisuudet lisääntyivät merkittävästi, itse vaalipäivä sujui ilman välikohtauksia. Noin 50 prosenttia väestöstä kävi äänestämässä, ja 40 prosenttia äänestäneistä oli naisia.

Irakin vaalitulokset ovat naisten kannalta ristiriitaiset. Wasitin kaupunginvaltuustossa naiset menettivät kaksi paikkaa vuoteen 2009 verrattuna, ja myös Bagdadin valtuustossa on jatkossa vähemmän naisia. Muissa valtuustoissa naisten lukumäärä on kuitenkin kasvanut.

Zahra Al-Bajari valittiin toistamiseen Kaakkois-Irakissa sijaitsevan Basran kaupunginvaltuustoon.

”Törmäsin sellaiseen ilmiöön, että joissakin yhteisöissä haluttiin äänestää pelkästään naisia. Naisten uskottiin ottavan työnsä vakavammin, heitä pidettiin rehellisinä ja heidän uskottiin myös tekevän kovasti töitä lunastaakseen paikkansa”, kertoo Zahra. ”Yhteisöissä päätettiin siis äänestää naisia, koska siellä oltiin sitä mieltä, että miehet ajavat vain omaa etuaan.”

Ehdokkaita kouluttajansa seurassa Kutissa pidetyssä naisehdokkaiden koulutuksessa
Ehdokkaita kouluttajansa seurassa Kutissa pidetyssä naisehdokkaiden koulutuksessa

Hän kuitenkin lisää vaalien olevan naisille haastavia Irakissa ja etenkin Basrassa, koska heimojohtajat ja klaanien edustajat ovat miehiä. Naiset eivät saa edustaa klaania.

Vuonna 2009 noin 25 prosenttia paikallisvaltuustojen edustajista oli naisia. Tuoreiden vaalien tulosten perusteella määrä kasvaa hiukan, 26 prosenttiin.

Arabimaissa on vähemmän naisedustajia kansanedustuslaitoksissa kuin missään muualla maailmassa. Tilanne on kuitenkin hiljalleen paranemassa, kun viimeaikaiset vaalitulokset Algeriassa ja Tunisiassa ovat kirkastaneet aiemmin niin synkältä näyttäneitä tilastoja. Huhtikuussa 2013 naiskansanedustajien määrä arabimaissa nousi 13,8 prosenttiin, mikä on edelleen maailman matalin osuus mutta parannusta verrattuna aikaisempaan.

Paikallisvaltuustoihin valitut naiset juhlivat nyt Irakissa voittoaan ja odottavat mielenkiinnolla tulevia haasteita.

”Poliittisen aktivismin kautta naiset voivat vaikuttaa perusteellisesti päätöksentekoon Irakissa”, sanoo Frances Guy, UN Womenin maaedustaja Irakissa. ”Parlamentin 81 naisedustajalla on todellista voimaa, jos he onnistuvat työskentelemään yhdessä naisten oikeuksien ja mahdollisuuksien parantamiseksi. UN Women jatkaa yhteistyötä sekä vastavalittujen edustajien että kauemmin politiikassa mukana olleiden kanssa, jotta voimme kasvattaa naisten roolia Irakin poliittisessa elämässä.”

Hän kertoo, että Irakin UN Women tukee ja valmentaa jatkossakin kaikkia valituksi tulleita naispoliitikkoja. UN Women rahoittaa myös Iraq Foundation -järjestön toteuttamaa koulutusta naisille, jotka ovat ehdolla syyskuussa järjestettävissä kurdiväestön paikallisparlamenttivaaleissa.