HeForShe: Isät haluavat tytöille tasa-arvoisen tulevaisuuden

Vaiettu perheväkivalta varjostaa monien naisten ja tyttöjen elämää Keski-Aasiassa. Väkivallan hyväksymisen kulttuuri näkyy erityisesti perheissä, mutta myös laajemmin yhteiskunnassa.

Kansallisella tasolla tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että joidenkin Keski-Aasian maiden lähisuhdeväkivaltaluvut ovat maailman korkeimpien joukossa. Esimerkiksi UN Womenin tekemässä kyselyssä kävi ilmi, että yli 58 % Tadžikistanin naisista on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa oman kumppaninsa taholta.

Vanhoilliset ja stereotyyppiset käsitykset naisten ja miesten rooleista ovat nousseet uudelleen monissa Keski-Aasian maissa Neuvostoliiton hajoamisen ja maiden itsenäistymisen jälkeen.

Vahvat maskuliiniset ja feminiiniset sukupuoliroolit korostavat miesten oikeutta toimia perheen hallitsevana päätöksentekijänä ja käyttää väkivaltaa. Lisäksi jotkin naisten oikeutta päättää omasta elämästään ja kehostaan rajoittavat kulttuuriset ja yhteiskunnalliset käytännöt ovat elpyneet uudelleen, ja usein ne tulkitaan virheellisesti uskontoon kuuluviksi.

Jotta näitä asenteita voitaisiin muuttaa, UN Women kannustaa isiä astumaan esiin, puhumaan asiasta ja liittymään HeForShe-liikeeseen. Maailmanlaajuisessa kampanjassa miehet sitoutuvat toimimaan kaikkea naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää vastaan.

“Keski-Aasia on alue, jossa vahvat perhesiteet ovat tärkeitä. Isät haluavat tyttärilleen kunnollisen tulevaisuuden ja naisille maailman, jossa voi elää ilman väkivaltaa”, sanoo Elaine Conkievich, UN Womenin edustaja Keski-Aasiassa.

Nyt puhuvat isät

“Haluan tyttäreni elävän maailmassa, jossa hänen oikeuksiaan kunnioitetaan. Haluan hänen valitsevan itse ammattinsa ja aviomiehensä sekä elävän sellaista elämää kuin hän itse haluaa”, sanoo Kubat, kazakstanilainen isä, joka auttoi UN Womenia käynnistämään HeForShe-kampanjan Keski-Aasiassa.

Toisella isällä Tadžikistanista on samanlaiset toiveet paremmasta tulevaisuudesta.

”Haluan kunnollisen tulevaisuuden tyttärelleni. Haluan hänelle tasa-arvoiset oikeudet ja mahdollisuudet koulutuksessa, uralla ja yksityiselämässä”, sanoo Amir.

Kirgisialainen Erkin haluaa tyttärelleen kunnollisen tulevaisuuden.
Kirgisialainen Erkin haluaa tyttärelleen kunnollisen tulevaisuuden.

UN Women rohkaisee isiä liittymään HeForShe-kampanjaan ja lataamaan kuvia tyttäriensä kanssa sosiaaliseen mediaan tai kirjoittamaan postikortteja naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta.

Mukana olevat isät kutsuvat myös muita miehiä liittymään mukaan, koska kaikki hyötyvät siitä, kun sukupuolten tasa-arvoa kunnioitetaan. Päivä päivältä löytyy enemmän miehiä, jotka rikkovat hiljaisuuden ja haluavat sanoa mielipiteensä ääneen.

”Haluan tyttärieni saavan yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet laadukkaaseen terveydenhuoltoon, koulutukseen ja työhön. Haluaisin heidän perustavan perheensä maailmassa, jossa naisilla on tasa-arvoiset oltavat”, perustelee kirgisialainen Evgeniy.