Guatemalan Maya-naiset etsivät reittejä valoisampaan tulevaisuuteen

24-vuotias Laura on jo kärsinyt yhden ihmisen eliniän edestä. Alkuperäiskansojen yhteisössä läntisessa Guatemalassa kasvanut Laura menetti äitinsä 13 vuoden iässä. Hän joutui keskeyttämään koulun hoitaakseen kahdeksaa sisarustaan. Lauran isä sortui alkoholiin ja muuttui väkivaltaiseksi. Isän väkivallan kohteena oli usein Laura.

Laura ei kuitenkaan taipunut. Nykyään hän toimii neuvonantaja nuorille naisille, kiitos Population Council -järjestön kehittämän ohjelman, jonka päätukijana on UN Women naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen rahastonsa kautta. Ohjelma tavoitteena on saada nuoret alkuperäiskansojen naiset mukaan väkivallan vastaiseen työhön. Nuoret naiset ovat keskeinen muutosvoima alkuperäiskansojen kylissä ja yhteisöissä.

Guatemalalla on synkkä historia. Vuosikymmeniä kestäneen riistävän sisällissodan aikana naiset, erityisesti alkuperäiskansojen naiset, ovat olleet ja ovat yhä vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. Liki 45 prosenttia guatemalalaisista naisista on kokenut väkivaltaa omassa elämässään.

Matka hyväksikäytön ja alistamisen kokemuksista tunteeseen siitä, että on arvostettu, itsevarma ja turvassa, on haastava. UN Womenin tukeman hankkeen puuhanaiset ja yhteistyökumppanit kuitenkin uskovat, että muutos on mahdollinen. Tärkeintä on parantaa alkuperäiskansojen nuorten naisten asemaa ja näin innoittaa koko yhteisöä löytämään reittejä valoisampaan tulevaisuuteen.

“Työskentelemme yhdessä naisten ja tyttöjen kanssa ja pyrimme saamaan yhteisöt tunnistamaan ja määrittämään naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyyden ja ongelmallisuuden ja innoittamme heitä löytämään ratkaisuja sisältä päin, sen sijaan että sanelisimme itse, mitä olisi tehtävä”, kertoo Alejandra Colom, Guatemalan Population Councilin ohjelmajohtaja.

Keskeinen osa projektia on mentorointiohjelma, jossa nuoret alkuperäiskansojen naiset osallistuvat harjoittelijoina paikallisten organisaatioiden väkivaltaa estävään toimintaan. Ohjelmaan osallistuu yli neljätuhatta naista 45 Maya-yhteisöstä viidestä eri Guatemalan osavaltiosta.

Laura on yksi näistä harjoittelijoista. Hän vetää tyttöjen ryhmää omassa kylässään ja nostaa esille itsekunnioitukseen, ihmisoikeuksiin, lisääntymisterveyteen ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä teemoja. Itsevarmana, tuskin paljon oppilaitaan pidempänä hän ottaa katsekontaktin joka ikiseen nuoreen oppilaaseen kannustaakseen nämä mukaan keskusteluun.

Laura ei ole aina ollut näin varma, mutta yli vuosikymmenen jatkuneen hakkaamiseen jälkeen hän päätti vihdoin puolustautua ja luoda itselleen toisenlaisen, arvokkaan elämän.

Kun Laura kuuli haastatteluista harjoittelua varten, keksi hän tekosyyn lähteäkseen kotoaan ja osallistuakseen hakuun. Päivää myöhemmin paikka myönnettiin hänelle. Ensimmäistä kertaa hän tunsi, että häntä arvostetaan.

Ryhmien vetäjät ja jäsenet osallistuvat myös karttaprojektiin. GPS:n avulla he piirtävät kartalle jokaisen asuintalon, rakennuksen ja reitin määrittääkseen alueet joilla tytöt tuntevat itsensä turvalliseksi tai vastaavasti turvattomaksi.

“Koska tyttöjen oletetaan pysyvän kotona, kylänjohtajat eivät edes tarkalleen tiedä, kuinka monta tyttöä heidän yhteisöissään onkaan”, kertoo Alejandra. “Kylän karttaprojekti nostaa nuoret naiset ja heidän turvallisuutensa esille ensimmäistä kertaa. Johtajat ovat myös vaikuttuneita nähdessään tyttöjen käyttävän teknologiaa.”

Nämä “turvallisuuskartat” kannustavat käymään keskustelua naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta, samoin kuin keinoista, jolla yhteisöt voisivat yhdessä sitä estää. Mentorointiohjelma ei ole ainoastaan edistänyt monen nuoren alkuperäisnaisen uramahdollisuuksia, vaan se on myös edesauttanut syrjinnän ja väkivallan varhaista havaitsemista ja siihen puuttumista.

UN Womenin hallinnoima YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen rahasto on merkittävin tukija näille innovatiivisille projekteille, jotka puuttuvat yhteen aikamme polttavista ongelmista. Rahasto toimii lahjoitusten varassa – siksi juuri sinun tukesi on tärkeää!