Fetura Mohammed pitää kiinni oikeuksistaan

Genda Oromon kylässä Etiopiassa 14-vuotias Fetura Mohammed tyrmistyi saadessaan tietää, että hänen isänsä oli järjestänyt tytön naitettavaksi vanhemmalle miehelle.

“Jouduin sokkiin kun kuulin hänen suunnitelmastaan, sillä ainoa aikomukseni oli suorittaa opinnot loppuun ja hankkia työpaikka ennen naimisiinmenoa”, kertoo Fetura. Hän oli kuitenkin tietoinen oikeuksistaan ja tyttöjä suojelevista laeista, koska hän oli kuullut niistä koulussa toimivan kerhon kautta. Näissä kerhoissa oppilaat saavat tietää haitallisista perinteistä kuten lapsiavioliitosta, naisten sukuelinten silpomisesta ja moniavioisuudesta. Tieto tulee tarpeeseen, sillä Feturan omassa yhteisössä tyttö häpäisee itsensä ja vanhempansa, jos hän vielä 16-vuotiaana on naimaton.

Feturan onneksi hänen asuinalueensa on mukana Etiopian ActionAid-järjestön ohjelmassa, jota UN Women tukee naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen rahaston kautta. UN Womenin tuella paikalliset naiset ovat järjestäytyneet toimintaryhmiksi, jotka toimivat yhdessä tietoisuuden lisäämiseksi lapsiavioliittojen haitoista ja yksittäisten tapausten identifioimiseksi. Jotta työn tulokset juurtuvat syvälle, naiset toimivat yhdessä perinteisten ja uskonnollisten johtajien sekä koulujen ja paikallisten instituutioiden kanssa.

Fetura yritti suostutella isänsä luopumaan avioliittoaikeista ja antamaan tyttärelleen mahdollisuuden suorittaa koulu ensin loppuun. Isän vastaus oli tyly: “Tytön kouluttamisella ei ole mitään arvoa”.

Turhautuneena tilanteeseen Fetura päätti toimia itse. Hän otti yhteyttä ystäviinsä, jotka kuuluivat koulun kerhoon, sekä opettajiinsa. Koulun rehtorin yritykset puuttua asiaan eivät johtaneet mihinkään, mutta Feturan opettajat yhdistivät voimansa naisten toimintaryhmien kanssa tapauksen viemiseksi oikeuteen. Fetura todisti oikeudenkäynnissä urheasti omaa isäänsä vastaan, joka puolestaan sai tietää tyttöjen oikeudesta kouluttautua ja elää ilman väkivallan uhkaa. Lopulta isä taipui antamaan tyttärelleen mahdollisuuden jatkaa koulunkäyntiä.

Haitallisten perinteiden kitkemiseen tähtäävä hanke on osoittautunut menestykseksi. Tähän mennessä 655 naista on saanut koulutusta, jonka avulla naiset ovat järjestäytyneet toimintaryhmiksi kymmenellä Etiopian alueella. Nämä 78 toimintaryhmää ovat haastaneet vallitsevia käsityksiä, joissa perinteitä ja uskontoa käytetään perusteena tyttöjen oikeuksien polkemiselle. Työn tuloksena monet uskonnolliset ja perinteiset johtajat ovat muuttaneet omaa näkemystään ja ryhtyneet toimimaan aktiivisesti lapsiavioliittoja ja tyttöjen ympärileikkauksia vastaan.

Fetura, joka nyt on 16-vuotias, sanoo neuvovansa ystäviään suorittamaan koulun loppuun ja puolustamaan oikeuksiaan samalla rohkeudella kuin hän itse teki. Fetura on myös lähtenyt mukaan koulunsa kerhoon, jossa kannustetaan erityisesti poikia toimimaan varhaisia avioliittoja vastaan. Työ tuottaa tulosta. “Nyt myös pojat taistelevat yhdessä kanssamme oikeuksiemme puolesta”, Fetura sanoo.