Ensimmäiset romaninaiset Moldovan kunnanvaltuustoihin

Moldovan kunnanvaltuustoihin valittiin kesän vaaleissa kaksi romaninaista ensimmäistä kertaa sitten maan itsenäistymisen vuonna 1991.

28-vuotias Laura Bosnea (kuvassa) valittiin paikallisessa kaupunginvaltuustossa Rascanissa, 166 kilometriä Moldovan pääkaupungista Chisinausta. Varvara Duminica, 54, työskenteli kaksi vuotta romaniyhteisön välittäjänä Chetrosussa, joka sijaitsee 150 kilometrin päässä pääkaupungista.

Maan nuorimpana ehdokkaana kunnanvaltuustoon valittu Laura kertoo törmänneensä moniin haasteisiin, jotka liittyivät hänen sukupuoleensa, ikäänsä ja etnisyyteensä.

”Jotkut puolueen jäsenistä ilmoittivat julkisesti, että romaninaisia ei tarvita politiikassa, ja että meidän täytyisi pysyä kotona, huolehtia lapsista tai mennä myymään vaatteita basaariin”, hän kertoo.

Varvaran mielestä vaatimukset päästä kunnanvaltuustoon loivat esteitä naisehdokkaille, sillä naisilta odotettiin irtisanoutumista työstä.

Naiset tarvitsevat tukea politiikassa

Romaninaiset ja tytöt kohtaavat paljon syrjintää ja epätasa-arvoa jokapäiväisessä elämässä. Romaninaisia ei esitellä julkisuudessa, eivätkä he ole mukana päätöksenteossa.

Lauran ja Varvaran menestys on osoitus tuloksista, joita YK:n tasa-arvojärjestö UN Women saa aikaan pitkäjänteisellä työllä. UN Women työskentelee Moldovan hallituksen kanssa naisten vaikutusvallan lisäämiseksi päätöksenteossa. Yhdessä romaninaisten verkoston kanssa UN Women tuki naisten vaalikampanjoita ja teki heidän valintansa mahdolliseksi.

”Ajattelimme, että kunnanvaltuustoon on vaikea hakea, mutta yhteisön sekä YK-ohjelman tuella se oli helpompaa kuin odotimme”, sanoo Laura.

UN Womenin tavoitteena on lisätä naisten osallistumista politiikkaan ja päätöksentekoon. Moldovassa tehdään työtä naisehdokkaiden kouluttamiseksi ja työskennellään yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa naisten vaikutusvallan lisäämiseksi.

Ohjelma tukee myös valituksi tulleita naisia, joille annetaan henkilökohtaista valmennusta esiintymiseen, julkisuuskuvan rakentamiseen ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Uudet kunnanvaltuutetut osallistuvat myös mentorointiohjelmaan, joka sisältää koulutusta ongelmien ratkaisuun, budjetoimiseen sekä varainkeruuseen.

Naisten osallistuminen hyödyttää kaikkia

Laura Bosnea ja Varvara Duminica näkevät uudessa tehtävässään mahdollisuuden kehittää yhteisöjään ja rakentaa Moldovan tulevaisuutta. Heidän mielestään on tärkeää levittää tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta Moldovassa, erityisesti romanien keskuudessa.

Heistä on tärkeää, että naiset osallistuisivat enemmän päätöksentekoon, sillä se parantaisi kaikkien moldovalaisten elämänlaatua. Nuorten tyttöjen ja poikien kouluttaminen ja romanien osallistuminen aktiivisemmin julkiseen elämään omissa yhteisöissään on myös tärkeää.

”Nuorten kouluttaminen ja lasten elämänlaadun parantaminen ovat tärkeitä asioita maan kehitystä ajatellen”, Varvara sanoo. Hän aikoo työskennellä nuorten  vapaa-ajankeskuksen sekä vanhusten kulttuurikeskuksen perustamiseksi.

Varvara haluaa myös parantaa viemäreitten sekä teiden laatua omassa kylässään.

”Kahden romaninaisen paikka kaupungintalossa on jo iso saavutus, mutta meidän on vielä taisteltava, jotta saamme pitää paikkamme koko neljän vuoden toimikauden ajan.”