Ei hetkeäkään rauhaa – Jemenin naiset kärsivät konfliktin ja koronan seurauksista

Tue tyttöjä ja naisia!

Sisällissodan runtelemassa Jemenissä koronapandemia vaikeuttaa elämää entisestään. Entisestään lisääntynyt väkivalta ja heikentynyt taloudellinen tilanne heikentää erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa. Riskinä on lapsiavioliittojen ja lapsityövoiman lisääntyminen.

Um Nuria on tukenut perhettään 17 vuoden ajan myymällä perinteisiä jemeniläisiä samosa-nyyttejä paikallisen koulun edessä Jemenin neljänneksi suurimmassa kaupungissa Al-Hodeidahissa, joka on myös Jemenin tärkein satamakaupunki Punaisen meren rannalla.  

Myymällä samosa-nyyttejä Um Nuria ansaitsee tarpeeksi rahaa ostaakseen ruokaa lapsilleen.  

“Olen kokeillut monia muitakin töitä, jotka eivät vain toimineet. Samosa-nyyttien myyminen on osoittautunut hyväksi keinoksi ansaita rahaa. Olen laskenut tämän työn varaan kouluvuoden aikana, ja koulun sulkeutuessa olen lopettanut myynnin. Aikaisemmin ne tulot, jotka ansaitsin kouluvuoden aikana, riittivät perheellemme myös koulun ollessa kiinni”, Um Nuria kertoo.  

Konflikti aiheuttaa taloudellista ahdinkoa

Vuonna 2015 alkanut Jemenin konflikti on aiheuttanut paljon taloudellista ahdinkoa ihmisille.   

“Kärsimme hintojen noususta. Vuokranmaksu ja päivittäisistä menoista selviäminen on haastavaa, puhumattakaan lääkkeiden hankkimisesta minulle ja lapsilleni”, Um Nuria sanoo. Um Nurialla on sydänvika, ja kahdella hänen kuudesta lapsestaan on astma.   

Moni taisteluun lähteneistä miehistä ei palaa kotiin, minkä vuoksi Jemenissä on yhä useampia kotitalouksia, joissa nainen on vastuussa perheen elättämisestä. Naiset ovat joutuneet ottamaan uusia rooleja hyvin vähäisellä tai olemattomalla tuella.  

Maailman pankin arvioiden mukaan naiset kärsivät kasvavasta köyhyydestä ja puutoksista keskimääräistä enemmän. Erityisen haavoittuvaisessa asemassa olevat ihmiset joutuvat joskus turvautumaan esimerkiksi lapsiavioliittoon tai lapsityövoimaan selviytyäkseen kriisin keskellä.  

Vaikeuksista huolimatta Jemenin naiset ovat keksineet uusia tapoja tukea perheitään aloittamalla esimerkiksi ruoanlaittoon, käsitöihin tai kampaamopalveluihin liittyvää pienimuotoista yritystoimintaa.  

Naiset, jotka onnistuivat uusissa ammateissaan, kokivat voimaantumisen tunteita – kuten myös Um Nuria.   

 

Koronapandemia estää yritystoiminnan ja lisää väkivaltaa

Koronapandemia muutti kaiken. Pandemia pysäytti monen naisen yritystoiminnan, ja sen myötä toivon paremmasta elämästä. Monet pienet yritykset ovat joutuneet sulkemaan ovensa, ja koulujen ollessa kiinni naisten hoivavastuu lapsista on kasvanut. Samosa-nyyttien myyminen koulun ulkopuolella oli Um Nurian ainoa luotettava tulonlähde, eikä tämä toiminta ole enää mahdollista.  

Naisiin kohdistuvan väkivallan määrä Jemenissä oli korkea jo käynnissä olevan konfliktin johdosta. YK:n väestörahasto UNFPA:n mukaan 2,6 miljoonaa naista ja tyttöä oli vaarassa joutua sukupuolittuneen väkivallan kohteeksi Jemenissä vuonna 2017. COVID-19 pandemian mukanaan tuoma taloudellinen, terveydellinen ja sosiaalinen ahdinko ovat johtaneet naisiin kohdistuvan väkivallan nousuun Jemenissä.  

Väkivallasta on haastavaa saada ajantasaista ja luotettavaa tietoa pandemian aikana johtuen käynnissä olevasta konfliktista ja selkeästi määriteltyjen ja toimivien hallituselinten ja ministeriöiden puutteesta.  

“Jemenin naiset ovat osoittaneet olevansa vahvaa tekoa. He ovat työskennelleet ja luoneet uusia mahdollisuuksia itselleen ja perheilleen sodan aikana, mutta ikävä kyllä koronapandemia on heikentänyt naisten tilannetta”, vahvistaa Kholoud Hajar, joka työskentelee asiantuntijana taloudellisen kehityksen ja naisten oikeuksien parissa.  

 

UN Women tukee naisia konfliktin keskellä

Koska konflikteilla ja kriiseillä on suhteettoman suuret vaikutukset naisiin ja tyttöihin, UN Women tukee heitä vaikeissa olosuhteissa. UN Women vahvistaa naisten toimeentuloa, ammatillista koulutusta ja yrittäjyyttä, ja toimiinaisten ja tyttöjen turvallisuuden lisäämiseksi. 

UN Women tekee myös yhteistyötä valtion ja kehityskumppaneiden kanssa, jotta naisten ja tyttöjen tarpeet tulisivat priorisoiduiksi kansallisessa COVID-19valmiussuunnitelmassa. UN Women on suositellut, että Jemenissä tulisi saavuttaa välitön tulitauko, parantaa naisten pääsyä palkkatöiden pariin sekä parantaa palvelun tuottajien valmiutta tarjota kattavia tukipalveluita väkivallan uhreiksi joutuneille naisille.  

“Jemenin naiset ovat maksaneet kalliin hinnan maassa tapahtuvasta konfliktista, ja nyt he joutuvat kantamaan suhteettoman suuren taakan COVID-19pandemian takia”, sanoo Dina Zorba, UN Womenin Irakin ja Jemenin maatoimistojen edustaja.  

“Jemeniläisnaiset tarvitsevat tukea, ja he tarvitsevat rauhaa maahansa. Konfliktin ja pandemian aiheuttaman tuplataakan vuoksi UN Women jatkaa Jemenin naisten auttamista ympäri maata muun muassa puolustamallanaisten äänen kuuluvuutta rauhanneuvotteluissa, tukemalla naisten toimeentuloa, tarjoamalla palveluita sukupuolittuneen väkivallan uhreille ja osallistamalla yhteisöjen johtajia ja naisjohtajia erilaisten ohjelmien kautta. 

Tue kaikkien oikeutta rauhaan – liity jäseneksi!

Kuvituskuva: Ibrahem Qasim