Afrikan naiset haluavat oikeuden maahan

Afrikassa jopa 90 prosenttia elinkeinosta tuotetaan maan kautta, mutta naiset omistavat maasta alle 10 prosenttia. Nyt naiset haluavat tähän muutoksen.

”Afrikan naiset tarvitsevat oikeuden käyttää ja hallita maata. Maaoikeudet edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten taloudellista vaikutusvaltaa sekä poistaa köyhyyttä ja nälkää. YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan kaikilla tulisi olla tasavertaiset oikeudet omaisuuteen, ruokaan ja tuotantolähteisiin. Siksi maaoikeudet ovat myös merkittävä ihmisoikeuskysymys”, arvioi Sami Frestadius UN Womenin Etiopan maatoimistosta.

Suomi rahoittaa YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin naisten maaoikeushanketta Etiopiassa, Keniassa ja Tansaniassa. Hankkeen kautta on tarkoitus saada maanomistusta koskevat kestävän kehityksen tavoitteet osaksi eri maiden paikallista päätöksentekoa.

”Naisten maaoikeudet on avainkysymys ihmisoikeuksien kannalta globaalisti. Maaoikeuksien puuttuminen hidastaa myös muiden naisten oikeuksien etenemistä – sukupuolten tasa-arvoa ja Afrikan taloudellista kehitystä”, hankkeen projektipäällikkö  Frestadius sanoo.

Hanketta on toteutettu Etiopiassa, Keniassa ja Tansaniassa, jotka ovat myös Suomen pitkäaikaisia yhteistyömaita. Hankkeessa kehitetään ohjekirjaa, joka antaa valtioille käytännön ohjeistusta maaoikeuksien edistämiseksi osana kestävän kehityksen tavoitteita.

”Kustannustehokkain lähestymistapa on toimia poliittisella tasolla ja vaikuttaa suoraan kansallisiin rakenteisiin. Tämä on YK:n vahvuus, sillä voimme toimia suoraan valtioiden kanssa. Näin voimme edistää sitä, että naiset ja naisten järjestöt saavat lisää kansallista toimintatilaa”, Frestadius summaa.

”Itä-Afrikan valtioiden välinen keskustelu on avain siihen, että pystymme ymmärtämään ja ohjaamaan muitakin jäsenvaltioita sukupuolijakoisessa maanhallinnassa,” Sami Frestadius sanoo.

Suomi on UN Womenin suurimpia rahoittajia ja pitkäaikainen yhteistyökumppani. UN Women ajaa sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamista sekä ja edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia maailmanlaajuisesti.

 

Lyhennelmä tekstistä, joka on julkaistu alunperin ulkoministeriön sivuilla.

 

Teksti: Outi Einola-Head / ulkoministeriö

Kuvassa: Tansanialainen Maanda Ngoitiko johtaa Pastoralist Women’s Society -järjestöä. Masai-nainen pakeni 15-vuotiaana uhkaavaa pakkoavioliittoa. Hankittuaan koulutuksen hän palasi kotiseudulleen Pohjois-Tansaniaan taistelemaan naisten maaoikeuksien puolesta / GROOTS