Naisten ja tyttöjen tarpeiden huomioiminen tukee koronaviruksen vastaisen työn tehoa

Viimeaikaiset epidemiat kuten ebola ja zika ovat osoittaneet, että vastaavanlaiset kriisit johtavat naisten tarvitsemien palveluiden karsimiseen, vaikka samalla heidän hoitotaakkansa kasvaa ja toimeentulo heikkenee.