Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ yhä tärkeämpää pandemian aikana

Pandemia on lisännyt sukupuolittunutta väkivaltaa ja heikentänyt tukipalveluiden saatavuutta. Koronapandemian aikana tukipalvelut ovat entistä tärkeämpiä.