0 kohdetta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN Women Historia

Helvi Sipilän perintö elä yhä – YK:n tasa-arvojärjestö syntyi myös suomalaisten ansiosta

Lahjoita UN Womenin tasa-arvotyöhön!

 

YK:n tasa-arvonjärjestön syntyyn on vaikuttanut vahvasti suomalainen Helvi Sipilä. Silpiä toimi ensimmäisenä naispuolisena YK:n apulaispääsihteerinä, ja hänen perintönsä on mullistava kaikille maailman naisille.

Sipilän ansiosta vuosi 1975 julistettiin kansainväliseksi naisten vuodeksi, ja tuolloin pidettiin ensimmäinen naisten maailmankonferenssi, jota seurasi naisten vuosikymmen. Helvi Sipilän työn myötä naisten aseman parantamiseen kehitysmaissa ryhdyttiin saamaan rahaa ja YK:n naisten kehitysrahasto UNIFEM aloittikin toimintansa vuonna 1976.

Toukokuussa 1981 YK:n naisten kehitysrahasto UNIFEM sai ensimmäisen kansallisen komiteansa ja se perustettiin Suomeen. Sipilä toimi yhdistyksen, Suomen UNIFEM ry:n, perustajana ja puheenjohtajana aina vuoteen 1987 asti.

YK:n tasa-arvouudistuksen myötä UNIFEMin ja kolmen muun YK:n tasa-arvotoimijan* työn pohjalle rakentui uusi ja voimakkaampi UN Women, joka syntyi heinäkuussa 2010. Nämä organisaatiot yhdistivät voimansa kirittämään naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista maailmanlaajuisesti.

* Muut kolme YK-järjestöä olivat: Division for the Advancement of Women (DAW), International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW) ja Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI).

Helvi Sipilä

  • 1915  Helvi Sipilä syntyy kärköläläiseen perheeseen
  • 1960  aloittaa YK-tehtävissä.
  • 1967  valitaan YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan puheenjohtajaksi
  • 1968  nimitetään naisten aseman ja perhesuunnittelun erityisraportoijaksi YK:ssa
  • 1971  toimii YK:n yleiskokouksen sosiaalisia ja humanitaarisia asioita käsittelevän III komitean puheenjohtajana
  • 1972  nimitetään ensimmäisenä naisena YK:n apulaispääsihteeriksi
  • 1975  toimii YK:n ensimmäisen naisten maailmankonferenssin pääsihteerinä
  • 1981  jää eläkkeelle, mutta jatkaa YK:n konsulttina ja perustaa YK:n naisten kehitysrahaston Suomen yhdistyksen
  • 2009  Sipilä kuolee 15.5.2009 Helsingissä

 

Lue lisää Helvi Sipilästä tästä