0 kohdetta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allekirjoita

 

Konfliktien keskellä elävät tytöt ja naiset ovat äärimmäisen haavoittuvassa asemassa. Kestävää rauhaa ei voida rakentaa, jos puolet väestöstä jätetään sivustakatsojiksi.

 

Kun tulin tajuihini, makasin sellini lattialla. Kolmevuotias poikani sanoi: “Äiti, luulin, että olit kuollut.”

Näin kertoo syyrialainen nainen, joka raiskattiin vankeuden aikana. Naisen kolmevuotias poika oli paikalla raiskauksen ajan ja luuli äitinsä menehtyneen väkivaltaiseen hyökkäykseen. Konfliktien keskellä elävät tytöt ja naiset ovat jatkuvan väkivallan uhan alla. Naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta konflikteissa on laajalle levinnyt ongelma, ja naisten perusoikeudet, kuten oikeus käyttää seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita, ovat vaarassa. Naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa käytetään sodankäynnin välineenä ympäri maailmaa, ja konfliktien yhteydessä tapahtuva väkivalta on usein erityisen brutaalia ja toistuvaa. Monet naiset joutuvat kaapatuiksi ja joukkoraiskatuiksi ja tulevat usein raskaaksi raiskausten seurauksena.

Ryhtymällä Naisrauhan turvaajaksi olet rinnallamme vaatimassa naisille ja tytöille oikeutta elää turvallista, oikeudenmukaista, tasa-arvoista elämää myös konfliktien keskellä. Naisilla on myös oikeus osallistua rauhanneuvotteluihin ja päätöksenteon prosesseihin. Kestävää rauhaa ja turvaa ei voida rakentaa, jos puolet väestöstä jätetään sivustakatsojiksi. 

Ryhdy Naisrauhan turvaajaksi nyt.

 

 

Kyllä, ryhdyn Naisrauhan turvaajaksi! Naisilla ja tytöillä on oikeus elää ilman pelkoa väkivallasta – myös konfliktien keskellä.

Tule mukaan vaatimaan naisille ja tytöille oikeutta väkivallattomaan elämään sekä mahdollisuutta osallistua tasapuolisesti rauhanrakennukseen. Kun naiset ovat mukana rakentamassa rauhaa, rauhansopimukset ovat kestävämpiä ja kaikkien tarpeet ja oikeudet otetaan yhteiskunnassa paremmin huomioon.

Miksi nyt?

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus täyttää 20 vuotta 31.10.2020. Historiallinen päätöslauselma pyrkii suojaamaan naisia ja tyttöjä aseellisissa selkkauksissa ja konflikteissa.ja turvaamaan heidän oikeutensa osallistua rauhanrakennukseen ja konfliktien ehkäisyyn. Vaikka kahdessakymmenessä vuodessa on otettu askelia eteenpäin, yksi asia on selvä: tahti on liian hidas. Konfliktien keskellä elävät naiset ja tytöt eivät voi enää odottaa. Lähde Naisrauhan turvaajaksi nyt. 

 

Miten voit osallistua? 

 

  • Jaa tämä vetoomus ystävillesi ja rohkaise heitäkin ryhtymään Naisrauhan turvaajaksi!
  • Myös jakamalla kampanjan materiaaleja sosiaalisessa mediassa voit kannustaa perheenjäseniä, ystäviä ja työkavereita liittymään rinnallemme Naisrauhan turvaajaksi. Löydät kampanjan GIF-kuvia Instagramin stooreista hakusanalla “naisrauha”, ja voit stooreissa kertoa, miksi sinä haluat lähteä mukaan Naisrauhan turvaajaksi. Voit myös jakaa sisältöjämme Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa!
  • Lahjoittamalla tuet YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin työtä naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustamiseksi ympäri maailmaa

 

 

 

 

Mitä tarkoittaa “naisrauha”?  

Naisrauha käsitteenä ulottuu niinkin kauas historiaan, kuin 1300-luvulle. Tuolloin kuningas Birger Maununpoika laati suojelukirjeen Karjalan naisille, ja tämä on historiamme vanhin säilynyt virallinen asiakirja, laki naisrauhasta. Tuolloin keskiajalla tällainen naisiin kohdistuva suojelutoimenpide oli edistyksellinen, eikä vastaavia muualla Euroopassa tuohon aikaan tunnettu. Suojelukirjeen mukaan naisia ei saanut seksuaalisesti vahingoittaa tai häiritä, ja naisrauhan rikkojia odottivat armottomat rangaistukset. On ilmeistä, että nämä jo yli 700 vuotta sitten esillä olleet aiheet ovat edelleen akuutin ajankohtaisia.

Tänä päivänä viittaamme termillä “naisrauha” jokaisen tytön ja naisen oikeuteen elää tasa-arvoista, turvallista ja arvostettua elämää, ilman pelkoa väkivallasta. UN Womenin tavoitteena on saavuttaa maailma, jossa on yhtä arvokasta syntyä tytöksi kuin pojaksi; jossa miehillä ja naisilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa maailmaa, jossa raiskaus ei ole sodankäynnin väline, ja jossa naisilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua kaikkiin rauhanprosessin vaiheisiin ja yhteiskuntien jälleenrakennukseen.

Meillä jokaisella on rooli naisrauhan rakentamisessa ja turvaamisessa. Meistä jokainen voi omalla toiminnallaan olla mukana luomassa yhteiskuntia, joissa tyttöjä ja naisia arvostetaan ja joissa heidän oikeutensa toteutuvat. Naisrauha on riippuvainen meidän jokaisen valinnoista, ja meistä jokainen voi olla Naisrauhan turvaaja.

 

 

 

 

Tule mukaan tukemaan UN Womenin työtä

 

  Lahjoita!

 

 

Naiset rakentavat kestävää rauhaa

Kun naiset ovat osallisena rauhanrakennuksessa, rauhansopimukset ovat kestävämpiä ja ne ottavat paremmin huomioon myös naisten ja tyttöjen tarpeet ja oikeudet. Meidän on rakennettava yhteiskuntia, joissa naisten osallistuminen rauhanrakennukseen ja kaikkiin päätöksenteon prosesseihin ei ole enää poikkeus, vaan normi.

UN Women Suomi hallinnoi Suomen 1325-verkostoa, jonka tehtävänä on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 toimeenpanoa Suomessa. Lue lisää verkoston toiminnasta täältä!

 

Voit myös lukea lisää Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman sisällöstä toiminnanjohtajamme Twiitti-ketjusta!

Women's representation in peace processes