0 kohdetta

Vahvistamme demokratiaa, ihmisoikeuksia ja naisten osallistumista päätöksentekoon

Naisille kuuluvat samat ihmisoikeudet kuin miehille: vapaus, henkilökohtainen turvallisuus, yhtäläiset oikeudet avioliitossa, mielipiteen- ja ilmaisunvapaus, oikeus työhön ja koulutukseen sekä mahdollisuus osallistua päätöksentekoon niin perheessään kuin yhteiskunnassa.
Puolet maapallon väestöstä on naisia, mutta valta on edelleen miesten käsissä. Myös naisia syrjivät lait ovat yleisiä suuressa osassa maailmaa.

Koko yhteiskunta hyötyy naisten osallistumisesta päätöksentekoon. Kun naiset saavat tasa-arvoisen mahdollisuuden vaikuttaa yhdessä miesten kanssa, nousevat naisten, lasten ja vanhusten tarpeet politiikan asialistalle.

Työmme johtaa tuloksiin

40 eurolla voidaan antaa henkilöllisyystodistus neljälle naiselle Egyptissä. Henkilöllisyystodistus avaa naisille tien koulutukseen, terveydenhuoltoon ja äänioikeuteen
20 eurolla voidaan järjestää koulutusta, jossa naiset oppivat johtajuustaitoja ja asioihin vaikuttamista sekä saattaa yhteen kylien asukkaita ja päätöksentekijöitä naisten tarpeiden viemiseksi eteenpäin