Tukea naisyrittäjille yrityksen joululahjoituksella

Anna joululahjaksi ammatti ja toimeentulo

Naisten toimeentulon tukeminen on tehokkain tapa parantaa perheiden hyvinvointia ja vähentää nälkää ja köyhyyttä. Esimerkiksi naisyrittäjien tukeminen nostaa naiset uuteen rooliin yhteisöissään: heistä tulee tasa-arvoisia yhteisön jäseniä, ja he pystyvät paremmin huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja turvallisuudestaan. Kun naiset saavat ammatin ja riittävän toimeentulon, lapset pääsevät kouluun ja perheiden elämä muuttuu pysyvästi.

Kannustamme yrityksiä lähtemään mukaan etenkin näin joulun aikaan ja tukemaan UN Womenin toimintaa tasa-arvon puolesta! Yrityksen joululahjoitus on helppo tapa tehdä hyvää. Yritykset voivat muistaa henkilökuntaansa aineettomalla lahjalla ja joululahjoitus naisten ja tyttöjen tukemiseksi tuo pitkäkestoista iloa. Kiitokseksi joululahjoituksesta saatte UN Womenilta tervehdyksen digitaalisiin kanaviinne.

Tilaa lahjoituslasku ja tue naisia!

Ammatti naiselle

Naiset saavat kestävän toimeentulon ja arvostetun ammatin. Lahjoitusten avulla järjestämme esimerkiksi koulutuksia, joissa naiset voivat hankkia tarvittavia taitoja perustaakseen oman yrityksen tai päästäkseen töihin. Uudet taidot ja työnteko mahdollistavat naisille taloudellisen riippumattomuuden ja tasa-arvoisen aseman yhteisöissään.

Koulutus tytölle

Kouluun pääseminen on jokaisen lapsen oikeus. Kouluttautuminen mahdollistaa tytöille itsenäisen tulevaisuuden ja toimeentulon, sekä kyvyn vaikuttaa omiin elämiinsä ja yhteisöihinsä.

Tulevaisuus perheelle

Tasa-arvosta hyötyvät kaikki, niin perhe kuin koko yhteisö sen ympärillä. Naisten taloudellinen voimaantuminen helpottaa perheiden ja yhteisöjen taakkaa, kun naiset pystyvät auttamaan perheen elättämisessä. Perheiden vakaampi taloudellinen asema myös mahdollistaa esimerkiksi lasten koulunkäynnin ja vähentää lähisuhdeväkivallan uhkaa.

Kuvat UN Womenin arkistoista.
Kuvaajat: Allison Joyce, Ryan Brown, Arup Ghosh