Yritys, tue tasa-arvotyötä!

Tee yrityslahjoitus ja tue globaalia tasa-arvotyötä

Kannustamme yrityksiä ja organisaatioita lähtemään mukaan tukemaan UN Womenin tasa-arvotyötä! Yrityslahjoitus on helppo tapa tehdä hyvää. Yritykset ja erilaiset organisaatioit voivat esimerkiksi muistaa henkilökuntaansa aineettomalla lahjalla ja lahjoitus tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämiseen tuo pitkäkestoista iloa. Lahjoitus Naistenpäivän kunniaksi tai joululahjoitus on myös oiva tapa osoittaa tukenne. Kiitokseksi lahjoituksesta saatte halutessanne tervehdyksen digitaalisiin kanaviinne.

Esimerkiksi naisyrittäjien tukeminen nostaa naiset uuteen rooliin yhteisöissään: heistä tulee tasa-arvoisia yhteisön jäseniä, ja he pystyvät paremmin huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja turvallisuudestaan. Kun naiset saavat ammatin ja riittävän toimeentulon, lapset pääsevät kouluun ja perheiden elämä muuttuu pysyvästi. Naisten toimeentulon tukeminen onkin yksi tehokkaimmista tavoista parantaa perheiden hyvinvointia ja vähentää nälkää ja köyhyyttä. Naisten yrittäjyyden tukeminen on yksi UN Womenin tuen muodoista.

Yrityslahjoitus voidaan kohdentaa alla olevan lomakkeen mukaisesti, valitse yksi vaihtoehdoista.

Tilaa lahjoituslasku ja tue tasa-arvotyötä!

Ammatti naiselle

Naiset saavat kestävän toimeentulon ja arvostetun ammatin. Lahjoitusten avulla järjestämme esimerkiksi koulutuksia, joissa naiset voivat hankkia tarvittavia taitoja perustaakseen oman yrityksen tai päästäkseen töihin. Uudet taidot ja työnteko mahdollistavat naisille taloudellisen riippumattomuuden ja tasa-arvoisen aseman yhteisöissään.

Koulutus tytölle

Kouluun pääseminen on jokaisen lapsen oikeus. Kouluttautuminen mahdollistaa tytöille itsenäisen tulevaisuuden ja toimeentulon, sekä kyvyn vaikuttaa omiin elämiinsä ja yhteisöihinsä.

Tulevaisuus perheelle

Tasa-arvosta hyötyvät kaikki, niin perhe kuin koko yhteisö sen ympärillä. Naisten taloudellinen voimaantuminen helpottaa perheiden ja yhteisöjen taakkaa, kun naiset pystyvät auttamaan perheen elättämisessä. Perheiden vakaampi taloudellinen asema myös mahdollistaa esimerkiksi lasten koulunkäynnin ja vähentää lähisuhdeväkivallan uhkaa.

Kuvat UN Womenin arkistoista.
Kuvaajat: Allison Joyce, Ryan Brown, Arup Ghosh